10.09.2021 BVR wijz. BVR 04.05.2018 betr. het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs

ondertekenaar
WEYTS Ben - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand - Vlaamse Regering
inforumnummer
349872
essentie

Dit besluit uniformiseert de redenen voor gewettigde afwezigheden en de termijnen voor het indienen van een erkennings- of programmatieaanvraag (in april in plaats van maart) in het deeltijds kunstonderwijs. Daarnaast wordt een terminolo ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren