24.09.2021 MB tot goedkeuring van het besluit van de administrateur-generaal van 22.09.2021 tot uitvoering van art. 58 van het Procedurebesluit van 09.05.2014, wat betreft de algemene oproep, met inbegrip van het beslissingskader, in 2021 voor de toekenning van subsidiebeloftes voor de omschakeling van bestaande kinderopvangplaatsen met vrije prijs zonder subsidie die al voor 01.04.2021 bestonden naar kinderopvangplaatsen met de basissubsidie

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
349874
essentie

Het besluit van de administrateur-generaal dat door dit besluit wordt goedgekeurd, organiseert de algemene oproep, met inbegrip van het beslissingskader, in 2021, voor de toekenning van subsidiebeloftes voor de omschakeling van bestaande kinderopv ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren