03.09.2021 BVR wijz. art. 4.169 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021

ondertekenaar
DIEPENDAELE Matthias - Vlaams Min. van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed - Vlaamse Regering
inforumnummer
349892
essentie

Dit besluit voorziet een bijkomende subsidie van 25000 EUR voor de verlenging van de tewerkstelling van een halftijds personeelslid dat ingezet wordt voor het uitvoeren van prospecties op de private huurmarkt met het oog op de inhuurneming van pri ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren