03.09.2021 BVR wijz. Subsidiebesluit 22.11.2013, wat betreft de realisatie van het groeipad voor groepsopvang en de verhoging van de kostenvergoeding voor kinderbegeleider gezinsopvang ter uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal akkoord van 30.03.2021 voor de social/non-profitsectoren voor de periode 2021-2025

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
349895
essentie

Dit besluit bevat twee maatregelen om de koopkracht voor de sector kinderopvang te verbeteren, met name de realisatie van een volgende fase in het subsidiegroeipad Trap 2B naar Trap 2A in de groepsopvang, in de private en de publieke sector e ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren