19.09.2021 KB wijz. KB 26.01.2021 tot uitvoering van het art. 37, par. 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, voor wat oxyconcentratoren voor zuurstoftherapie gedurende de COVID-19 crisis betreft [ Coronavirus ]

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
349944
essentie

Dit besluit voegt een zuurstofconcentrator toe aan de lijst van zuurstofconcentrators die tijdens de Covid-19-coronacrisis worden vergoed vanuit de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in het kader van de behandeling met ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren