03.10.2021 KB wijz. KB 13.04.2019 tot uitvoering van de wet 17.03.2019 tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
349946
essentie

Dit besluit breidt de lijst van wetgeving uit waarvoor inbreuken het voorwerp kunnen uitmaken van een e-PV, vastgesteld door de ambtenaren van de inspectiediensten van de Federale overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie. Het be ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren