30.09.2021 MB ter uitvoering van het BBHR 15.07.2021 tot instelling van een huurtoelage

ondertekenaar
VERVOORT Rudi - Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
349951
essentie

Dit besluit bepaalt de lijst van bewijsstukken die de aanvrager moet voegen bij zijn aanvraagformulier tot toekenning van een huurtoelage en bij de hernieuwing van de toekenning van de toelage, voor zover Brussel Huisvesting van de Gewestelijke Ov ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren