22.09.2021 KB wijz. KB 11.09.2020 wijz. KB 23.04.2013 tot uitvoering van art. 52, par. 1, van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, wat betreft de medische huizen

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
350032
essentie

In het kader van de door de medische huizen gesloten overeenkomsten voor de forfaitaire betaling van sommige verstrekkingen voor geneeskundige verzorging, verschuift dit besluit de datum waartegen het medisch huis een activiteitenverslag en een fi ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren