10.10.2021 KB wijz. KB 23.12.2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
350061
essentie

In het kader van arbeidsongevallen met onevenredig verzwaarde risico’s, wijzigt dit besluit de criteria die in aanmerking worden genomen om een verzekerd risico als een verzwaard risico te beschouwen. Het voert ook twee bijkomende bezwa ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren