08.09.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 06.05.2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betr. de loon- en arbeidsvoorwaarden van doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
350087
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is van toepassing op de diensten voor gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap en regelt de loon- en arbeidsvoorwaarden van de doelgroepwerknemers die prestaties leveren in een afdeling waarvoor een erkennin ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren