12.09.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19.04.2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betr. het bepalen van de sectorale referentiefuncties en van de sectorale functieclassificatie

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
350091
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt de sectorale referentiefuncties en de sectorale functieclassificatie van bepaalde inrichtingen die behoren tot het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten. Het betreft& ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren