27.09.2021 MB wijz. art. 4 van het MB 30.06.2017 tot uitvoering van het BVR 21.04.2017 betr. de ondersteuning van de verstrekking van groenten, fruit en melk aan leerlingen in onderwijsinstellingen

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
CREVITS Hilde - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Economie, Innovatie, Werk Sociale economie en Landbouw - Vlaamse Regering
WEYTS Ben - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand - Vlaamse Regering
inforumnummer
350108
essentie

Dit besluit verschuift de uiterste datum van erkenningsaanvraag, die de erkende onderwijsinstellingen die willen deelnemen aan de schoolregeling voor de verstrekking van groenten en fruit en melk aan kinderen moeten indienen, van 01.10.2021 naar 31.10. ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren