25.11.2018 Wet houdende instemming met het Protocol tot wijz. van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming, gedaan te Brussel op 17.02.2016

ondertekenaar
MARGHEM Marie-Christine - Min. van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling - Federale Regering
inforumnummer
350133
essentie

Het protocol waarmee deze wet instemt, wijzigt de Benelux-Overeenkomst op gebied van de jacht op en de vogelbescherming, teneinde de werkingssfeer van de overeenkomst duidelijk te beperken tot de jacht als zodanig. Daarnaast wordt de Overeenkomst& ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren