15.09.2021 MB wijz. MB 25.11.2019 betr. de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijke vervoernet van elektriciteit betr. de uitvoering van de REG-openbaredienstverplichtingen en wijz. MB 05.12.2018 houdende vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in art. 6.4.1/1, art. 6.4.1/1/1, art. 6.4.1/1/2, art. 6.4.1/1/3, art. 6.4.1/4, art. 6.4.1/5, art. 6.4.1/9 en art. 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19.11.2010 en tot inwerkingtreding van art. 25, 2° en art. 64 van het BVR 30.11.2018 houdende wijz. van het Energiebesluit van 19.11.2010, wat betreft diverse bepalingen over energie

ondertekenaar
ZUHAL Demir Vlaams Min. van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Gouvernement flamand
inforumnummer
350140
essentie

Dit besluit breidt de gegevens uit die de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de beheerder van het plaatselijk vervoersnet voor elektriciteit dienen te vermelden in het ontwerp-REG-rapport dat wordt voorgelegd aan het Vlaams Energie- en ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren