10.09.2021 BVR wijz. art. 135 van het BVR 07.12.2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betr. de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en art. 98 van het BVR 12.11.2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

ondertekenaar
SOMERS Bart - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen - Vlaamse Regering
inforumnummer
350204
essentie

In navolging van het deelakkoord VIA6 (zesde Vlaams intersectoraal akkoord) - koopkracht publieke sector, verhoogt dit besluit het (variabele) bedrag van de eindejaarstoelage van sommige personeelsleden van de gemeenten en de OCMW’s. Voor de pers ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren