12.09.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst 23.04.2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betr. de volledige invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd in uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord 30.03.2021 voor de sociaal/non-profitsectoren voor de periode 2021-2025, afgesproken tussen de sociale partners enerzijds en de Vlaamse Regering anderzijds: IFIC

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
350295
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt de nieuwe loonschalen voor de werkgevers en de werknemers van de inrichtingen en diensten erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap die ressorteren onder het Paritair Comité voor de ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren