21.10.2021 KB wijz. KB 01.07.2021 tot uitvoering van de art. 34 en 37 van de wet 13.06.2021 houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg [ Coronavirus ]

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
350303
essentie

Dit besluit voorziet in een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de testen voor het opsporen van coronavirus Covid-19 (test door middel van een techniek van moleculaire amplificatie of antigeentesten) bij niet ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren