17.10.2021 KB wijz. art. 42 van het KB 23.05.2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen

ondertekenaar
LALIEUX Karine - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris - Federale Regering
inforumnummer
350362
essentie

Dit besluit laat toe dat gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) meerdere verblijven van maximum twee dagen per jaar in het buitenland kunnen doorbrengen zonder gevolgen voor de uitbetaling van zijn inkomensgarantie. Wanneer h ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren