29.10.2021 Dec. over het Covid Safe Ticket [ Coronavirus ]

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
JAMBON Jan - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams Min. van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management - Vlaamse Regering
inforumnummer
350370
essentie

Dit decreet regelt het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) in het kader van de bestrijding van het coronavirus Covid-19. Vanaf 01.11.2021 is het gebruik van het CST voor bepaalde leeftijdscategorieën verplicht bij bepaalde publieke evenem ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren