29.10.2021 Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 28.10.2021 strekkende tot wijz. samenwerkingsakkoord van 14.07.2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betr. de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België en wijz. ordonnantie van 14.10.2021 betr. de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie [ Coronavirus ]

ondertekenaar
MARON Alain - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest) bevoegd voor Welzijn en Gezondheid - Verenigd College van het Brussels Gewest
VAN DEN BRANDT Elke - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest) bevoegd voor Welzijn en Gezondheid - Verenigd College van het Brussels Gewest
inforumnummer
350377
essentie

Het samenwerkingsakkoord, waarmee deze ordonnantie instemming betuigt, voorziet in wijzigingen betreffende het gebruik van het 'COVID Safe Ticket' (CST) om de situatie te kunnen beheren bij afkondiging van de epidemische noodsituatie. Het voorz ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren