29.10.2021 KB houdende vaststelling van een deontologische code zoals bedoeld in art. 4, par. 1, eerste lid van de wet van 14.08.2021 betr. de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie [Coronavirus]

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
350388
essentie

In geval van epidemische noodsituatie, kunnen de nodige maatregelen van bestuurlijke politie genomen worden na overleg binnen de bevoegde organen. In deze organen zijn deskundigen betrokken. De geraadpleegde deskundigen moeten een belangenverklari ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren