17.10.2021 KB wijz. boek IX, titel 2 betr. persoonlijke beschermingsmiddelen van de codex over het welzijn op het werk

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
350437
essentie

In het kader van de bescherming van de werknemers tegen de risico's inherent aan de arbeid, bepaalt dit besluit in codex over het welzijn op het werk de mogelijke risico’s om vervolgens aan te geven welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PB ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren