12.10.2021 KB tot goedkeuring van het door de Nationale Raad van de Orde van architecten vastgestelde Reglement van beroepsplichten

ondertekenaar
CLARINVAL David - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
350447
essentie

Dit besluit keurt goed en bevat in bijlage het door de Nationale Raad van de Orde van architecten vastgestelde Reglement van beroepsplichten. De architect oefent zijn beroep uit hetzij als zelfstandige, hetzij als ambtenaar of beambte van een ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren