19.01.2016 KB houdende bepaling van de regels volgens welke gegevens met betrekking tot zware medische apparatuur aan de voor Volksgezondheid bevoegde minister worden meegedeeld

ondertekenaar
DE BLOCK Maggie - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
350461
essentie

Dit besluit bepaalt de gegevens die de beheerder van het ziekenhuis voor elk opgesteld en uitgebaat zwaar medisch apparaat moet meedelen aan de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren