10.11.2021 Wet tot bekrachtiging van het KB 28.40.2021 houdende afkondiging van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
350574
essentie

Deze wet bekrachtigt het KB 28.10.2021 houdende de afkondiging van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie met uitwerking van 29.10.2021, datum van zijn inwerkingtreding. Ter herinnering, dit besluit kond ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren