17.10.2021 KB tot invoeging van de bijlagen 6/1 en 18/1 in het KB 23.03.2017 houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit en tot wijz. art. 1 van het KB 27.03.2017 houdende de bepaling van het bedrag van de retributie, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van de inning ervan in het kader van het Centraal Register Solvabiliteit

ondertekenaar
VAN QUICKENBORNE Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Noordzee - Federale Regering
inforumnummer
350638
essentie

Dit besluit regelt in de bijlagen de inzage (raadpleging) en het schrijfrecht met betrekking tot bepaalde stukken uit het Centraal Solvabiliteitsregister. Het bepaalt ook het bedrag van de retributie die door de verzoeker wordt betaald voor het be ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren