19.11.2021 KB wijz. KB 28.10.2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betr. de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken

ondertekenaar
VAN PETEGHEM Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding - Federale Regering
inforumnummer
350729
essentie

Omwille van de ongunstige evolutie van de gezondheidssituatie ten gevolge van het coronavirus Covid-19, verscherpt dit besluit onder meer de regels rond telewerk, de mondmaskerplicht, de evenementen (publiek en privé), alsook de discotheken ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren