07.11.2021 KB tot afwijking van de bepalingen van het KB 15.12.2013 tot uitvoering van art. 37vicies/1 van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, betr. de toekenning van het statuut van persoon met een chronische aandoening in 2021 en 2022 ten gevolge van de COVID-19-pandemie [ Coronavirus ]

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
350809
essentie

Om te voorkomen dat rechthebbenden van het statuut van persoon met een chronische aandoening het statuut niet toegekend kunnen krijgen wegens het uitstel of de opschorting van gezondheidszorgen omwille van de coronavirus COVID-19-pandemie voorziet dit ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren