29.10.2021 BVR wijz. art. 7 van het BVR 07.05.2021 tot vaststelling van de regels voor de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het beleid voor de omschakeling naar zero-emissievervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen

ondertekenaar
PEETERS Lydia - Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaamse Regering
inforumnummer
350814
essentie

Dit besluit verhoogt naar 10000000 EUR (5000000 voorheen) het maximumbedrag per projectcall in het kader van het subsidiëren van projecten betreffende het uitrollen van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren