10.11.2021 BBHR betr. de begeleiding van de gewestelijke en lokale overheden ten gunste van de uitrol van infrastructuur voor de verdeling van alternatieve brandstoffen

ondertekenaar
MARON Alain - Min. bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
350901
essentie

Dit besluit voorziet in de oprichting van een aankoopcentrale voor de aankoop van voertuigen op alternatieve brandstoffen ten behoeve van de gewestelijke en lokale overheden (gemeenten, autonome gemeentelijke regieën, (verenigingen van) OCMW&rsquo ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren