05.10.2021 KB wijz. art. 61 van het KB 23.03.1998 betr. het rijbewijs

ondertekenaar
GILKINET Georges - Vice-Eerste Min. en Min. van Mobiliteit - Federale Regering
inforumnummer
350914
essentie

Dit besluit voorziet dat de vervanging van een in een erkende natuurramp (bijvoorbeeld de overstromingen van juli 2021) verloren, beschadigd, onleesbaar geworden of tenietgegaan (voorlopig) rijbewijs geen aanleiding geeft tot de betaling van een r ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren