05.10.2021 MB wijz. MB 15.04.2010 tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het KB 23.03.1998 betr. het rijbewijs en van het KB 11.05.2004 betr. de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

ondertekenaar
GILKINET Georges - Vice-Eerste Min. en Min. van Mobiliteit - Federale Regering
inforumnummer
350916
essentie

Dit besluit voorziet dat de bevoegdheid voor het bepalen van de duur en de toekenningsvoorwaarden voor de kosteloze vervanging van rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen in geval van een natuurramp (KB 05.10.2021) wordt gedelegeerd aan de Directeur-gene ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren