23.12.2021 Wet wijz. KB 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de bijzondere overrijdbare beddingen open te stellen voor het schoolvervoer van personen met een handicap

ondertekenaar
GILKINET Georges - Vice-Eerste Min. en Min. van Mobiliteit - Federale Regering
inforumnummer
351276
essentie

Deze wet past de Wegcode aan om de bijzondere overrijdbare beddingen (die normaal voorbehouden zijn aan het openbaar vervoer) open te stellen voor het schoolvervoer van leerlingen met een handicap.

...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren