21.11.2021 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 01.07.2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betr. de continue dienstverlening

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
351892
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt onder welke voorwaarden de werknemers van de diensten voor gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap kunnen werken buiten de normale arbeidsuren om een bepaalde vorm van continuïteit in de dienstverle ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren