15.12.2021 KB houdende de voorwaarden betr. de quarantaine en de isolatie van landdieren

ondertekenaar
CLARINVAL David - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
351903
essentie

In het kader van de bestrijding van overdraagbare dierziekten, vult dit besluit de voorwaarden aan voor de erkenning door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) van quarantaine-inrichtingen type 1 en 2. Het bepaalt ook de ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren