09.12.2021 KB wijz. KB 12.02.2008 houdende bepaling van de regels volgens welke de beheerder van de ziekenhuizen aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, mededeling doet van de identiteit van de personen verantwoordelijk voor het mededelen van gegevens die met de inrichting verband houden

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
351939
essentie

Dit besluit verduidelijkt onder andere dat de beheerder van een ziekenhuis aan de Minister die de volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, de identiteit dient mee te delen van de functionaris voor gegevensbescherming bedoeld in AVG ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren