23.12.2021 KB wijz. art. 40 van het KB 15.12.2019 tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd, met het oog op de versnelling van de controle en de betaling van de kostenstaten van de prestatieverleners

ondertekenaar
VAN QUICKENBORNE Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Noordzee - Federale Regering
inforumnummer
351941
essentie

Dit besluit voorziet dat vertalers en gerechtsdeurwaarders voortaan hun staten van gerechtskosten in strafzaken kunnen toezenden aan het taxatiekantoor dat bevoegd is voor hun woonplaats (of, in voorkomend geval, bij gebreke daarvan, hun verblijfplaats ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren