23.12.2021 KB tot uitvoering van de art. 41, par. 5 en 44, par. 4, van de wet 18.12.2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid [ Coronavirus ]

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
352040
essentie

Dit besluit voert opnieuw (tot 31.12.2022) een retributie in ten voordele van de vzw Mdeon om haar financiële situatie te stabiliseren naar aanleiding van de coronacrisis COVID-19. De retributie is verschuldigd aan de vzw voor ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren