28.11.2021 KB wijz., wat het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector betreft, van het KB 09.03.2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
352052
essentie

Dit besluit breidt de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector uit tot de werknemers en hun werkgevers van de eerstelijnszones en de zorgraden.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren