10.12.2021 Ordonnantie wijz. ordonnantie 27.10.2016 met het oog op de vaststelling van een open databeleid en de omzetting van Richtlijn 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20.06.2019 (herziening) inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie

ondertekenaar
VAN DEN BRANDT Elke - Min. bevoegd voor mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
et al.
inforumnummer
352056
essentie

Deze ordonnantie zet de richtlijn 2019/1024/EU inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie om. Er wordt onder meer een nieuwe begrip 'overheidsonderneming' opgenomen in het toepassingsgebied van de ordonnantie van 27.10.2016 ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren