16.06.1989 Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van de verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen en van de Bijlage, opgemaakt te Bonn op 13.09.1983

ondertekenaar
Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
inforumnummer
352063
essentie

De Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van de verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen en van de Bijlage, opgemaakt te Bonn op 13.09.1983, wordt gewijzigd. Deze wet breidt het toepassingsgebied van de Over ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren