13.01.2022 BVCGG wijz. BVCGG 10.03.2016 houdende uitvoering van de ordonnantie 21.06.2012 betr. de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan

ondertekenaar
MARON Alain - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest) bevoegd voor Welzijn en Gezondheid - Verenigd College van het Brussels Gewest
VAN DEN BRANDT Elke - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest) bevoegd voor Welzijn en Gezondheid - Verenigd College van het Brussels Gewest
inforumnummer
352096
essentie

Dit besluit voert de ordonnantie uit van 24.12.2021 tot wijziging van 21.06.2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan. Ter herinnering, deze ordonnantie zet de principes van de ni ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren