24.12.2021 Ordonnantie wijz. ordonnantie van 04.04.2019 tot vaststelling van het betaalcircuit voor de gezinsbijslag

ondertekenaar
CLERFAYT Bernard - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest) bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen - Verenigd College van het Brussels Gewest
GATZ Sven - Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest) bevoegd voor de Gezinsbijslagen, Begroting, Openbaar Ambt en Externe betrekkingen - Verenigd College van het Brussels Gewest
inforumnummer
352192
essentie

Deze ordonnantie regelt onder meer binnen de schoot van Iriscare de oprichting en het bijhouden van een register betreffende de aansluiting van de bijslagtrekkende bij een kinderbijslaginstelling (aansluitingsregister) en voorziet i ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren