17.12.2021 KB houdende bepaling van productnormen voor transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen en voor transportbrandstoffen op basis van hergebruikte koolstof

ondertekenaar
KHATTABI Zakia - Min. van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal - Federale Regering
inforumnummer
352221
essentie

Dit besluit voorziet in een voorafgaande verplichte productverklaring voor het op de markt brengen van hernieuwbare transportbrandstoffen en transportbrandstoffen op basis van hergebruikte koolstof. Het bepaalt onder andere ook de in de verklaring opge ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren