25.11.2021 BBHR wijz. BBHR 18.07.2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de regering

ondertekenaar
VERVOORT Rudi - Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en biculturele zaken van gewestelijk belang - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
et al.
inforumnummer
352223
essentie

Dit besluit voorziet dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering delegatie van bevoegdheden verleent aan de minister belast met het grondbeleid, voor de aankoop van onroerende goederen indien de prijs niet hoger is dan 2500000EUR.

...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren