30.12.2021 MB tot uitvoering van het art. 13 van het BBHR 17.12.2020 tot invoering van een relancepremie voor de aanwerving van een werkzoekende [ Coronavirus ]

ondertekenaar
CLERFAYT Bernard - Min. bevoegd voor werk en beroepsopleiding, digitalisering en plaatselijke besturen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
352225
essentie

Dit besluit verlengt tot 30.06.2022 de termijn voor de inschrijving van een niet-werkende werkzoekende bij Actiris die aan de werkgever toelaat om van een relancepremie voor zijn aanwerving in het kader van de Coronavirus Covid-19 epidemie te genieten. ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren