27.12.2021 KB wijz. KB 03.03.2021 ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare situatie ingevolge de COVID-19 crisis [ Coronavirus ]

ondertekenaar
LALIEUX Karine - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris - Federale Regering
inforumnummer
352245
essentie

Dit besluit verlengt tot 31.03.2022 de periode van de toelage toegekend aan OCMW’s in het kader van her coronavirus Covid-19 teneinde aan de jongeren onder 25 jaar en aan de studenten de steun aangepast aan zijn situatie toe te kennen opdat ze ni ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren