09.12.2021 KB wijz. KB 13.04.2019 betr. de benaming en de kenmerken van de alternatieve brandstoffen

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
et al.
inforumnummer
352322
essentie

Dit besluit bepaalt de modaliteiten betreffende de verplichting tot het bekendmaken van een vergelijking van de gemiddelde prijs per honderd kilometer van bepaalde brandstoffen in tankstations. De bekendmaking van deze informatie mag de consument ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren