10.12.2021 Decreet tot vervanging van art. 3bis van de wet 20.07.2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Economie, Innovatie, Werk Sociale economie en Landbouw - Vlaamse Regering
inforumnummer
352325
essentie

Wat dienstencheques betreft, breidt dit besluit de mogelijkheden uit om over te gaan tot een uitsluiting van een gebruiker alsook de mogelijkheden tot terugvordering van de subsidie bij de gebruiker. De uitsluiting kan maximaal één jaar d ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren