24.01.2022 MB wijz. bijlage III bij het BBHR 31.08.2006 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen

ondertekenaar
MARON Alain - Min. bevoegd voor klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
352327
essentie

Dit besluit wijzigt onder andere het BBHR 31.08.2006 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, wat betreft het gewicht van de partij zaad en van de monsters van 'Avena nuda' (naakte haver). Ter herinnering, de in ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren